ในวันที่ 5 มกราคม 2557 ได้มีการจัดงานวัดเกิดและเลี้ยงต้อนรับเหลาซือที่ Terminal 21 ร้านอาหาร Blue Spice ขอต้อนรับเหลาซือกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง

DSC_0247.jpg DSC_0252.jpg DSC_0273.jpg DSC_0281.jpg DSC_0289.jpg DSC_0291.jpg DSC_0296.jpg