นัดประชุมชมรมมวยไทเก๊กตระกูลอู่ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อเลี้ยงต้อนรับการมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งของเหลาซือและภรรยา เหลาซือได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในปีนี้เพื่อสอนไทเก็กตระกูลอู่ต่อในปีนี้ โดยจะนัดประชุมกันเพื่อสรุปเหตุการณ์ความเป็นไปของชมรมในปีที่ผ่านมา

ในปีดังกล่าวนี้ ลูกศิษย์ หลายคนมีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดี เป็นเพราะมีการตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้เหลาซือสามารถสอนไทเก๊กในระดับที่สูงได้ ในปีนี้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนคงความขยันหมั่นเพียรตั้งใจฝึกฝนต่อไปจะได้พัฒนาระดับไทเก๊กของตนให้สูงขึ้นต่อยิ่งขึ้นไป

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg 0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg 0015.jpg 0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg 0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg 0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg 0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg 0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg 0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg 0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg 0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

ที่ตั้ง: เลขที่ 908-918 ซอย เจริญนคร 30/2 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ 10600

เบอร์โทรศัพท์: 0-2439-4265 ,0-2437-1442 ,0-2439-4266-8

เบอร์โทรสาร: 0-2438-4205

สถานที่จอดรถ: จอดรถด้านหลังร้านซ้งโภชนา