ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ทางชมรมได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้เหลาซือที่ร้านอาหาร BlueSpice & Herbs ที่ห้องสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ทางชมรมขอขอบคุณลูกศิษย์ที่ท่านที่เข้าร่วมงานมา ณ ที่นี้ด้วย

IMG_20190106_130529.jpg IMG_20190106_130605.jpg IMG_20190106_130636.jpg IMG_20190106_130650.jpg IMG_20190106_133028.jpg IMG_20190106_133347.jpg IMG_20190106_133427.jpg IMG_20190106_133717.jpg