เหลาซือแจ้งว่าจะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เที่ยวบิน MU541 คาดว่าน่าจะถึงไทยเวลา 15:50 นาฬิกาครับ