ภาพจากงานประชุมชมรมมวยไทเก๊กตระกูลอู่ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 เลี้ยงต้อนรับการมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งของเหลาซือและภรรยา 

ในปีดังกล่าวนี้ ลูกศิษย์ หลายคนมีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดี เป็นเพราะมีการตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้เหลาซือสามารถสอนไทเก๊กในระดับที่สูงได้ ในปีนี้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนคงความขยันหมั่นเพียรตั้งใจฝึกฝนต่อไปจะได้พัฒนาระดับไทเก๊กของตนให้สูงขึ้นต่อยิ่งขึ้นไป