ถึงท่านที่สนใจ

เรากำลังจากเปิดสอนไทเก็กและชี่กงขั้นต้นที่สวนลุมพินี ในเวลา 8 โมงเช้า ถึง 9 โมงครึ่ง ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

  1. ชี่กงขั้นพื้นฐาน จะเป็นชี่กงของไทเก็กตระกูลอู่ 10 ท่า ซึ่งชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสุขภาพ ซึ่งชี่กงชุดนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกและพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์กับการฝึกมวยไทเก๊กตระกูลอู่ ชั้นเรียนนี้มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ 
  2. ไทเก็กตระกลูอู่ 96 ท่า ขั้นพื้นฐาน จะสอนการรำไทเก็ก 96 ท่า โดยจะเน้นไปที่พื้นฐาน องศาการยืน เท้า แขน ศีรษะ ทิศทางที่มอง การถ่ายน้ำหนักระหว่างขา รวมไปถึงขั้นตอนในแต่ละท่า และขั้นตอนการเปลี่ยนจากท่านึงไปอีกท่านึง ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มฝึกมวยไทเก็ก โดยชั้นเรียนนี้มีระยะเวลา 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ 

ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นสมาชิกชมรมก่อน

ท่านที่สนใจในคลาสเรียนทั้งสอง สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยแจ้งทาง e-mail ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสมชาย (081-750-7136)

รายละเอียดที่ต้องใช้ในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมชั้นเรียนประกอบด้วย
  1. ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ภาษาไทย และ/หรือ อังกฤษ
  2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้