ท่านสามารถเข้าร่วมฝึกได้ที่ บริเวณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพีนี กรุงเทพฯ โดยมีค่าสมาชิกชมรมปีละ 3,000 บาท หรือ เดือนละ 300 บาท สำหรับผู้ที่สนใจเรียนชี่กงไทเก็ก ชี่กง เบื้องต้น อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่


  • ทุกวัน เวลา 6:30 – 8:00 น. ที่ลานตะวันยิ้มในสวนลุมพินี

  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:30 - 11.30 น. ที่สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย


แผนที่ลานตะวันยิ้มในสวนลุมพีนี