ลำดับการสืบทอด มวยไท้เก็กสกุลอู่


武禹襄祖师

ปรมาจารย์ อู่ อวี่ เซียง (ค.ศ. 1812-1880)

李亦畬宗师

หลี่ อวี้ อวี๋ (ค.ศ. 1832 – 1892)

郝为真师祖

เฮ่อ เว่ย เจิน (ค.ศ.1849-1920)

           

郝月如师公

เฮ่อ เย่อ หยู (ค.ศ. 1877 – 1935)

孫禄堂宗师

ซุน ลู่ ถัง (ค.ศ. 1861-1932)
ไท้เก็กสกุลซุน

郝少如先师

เฮ่อ เส้า หยู (ค.ศ. 1908 – 1983)


李伟明老师

หลี่ เว่ย หมิง (ค.ศ. 1944-ปัจจุบัน)