ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ท่านนายกสมาคมไทเก๊ก (ประเทศไทย) คุณ สุรศักดิ์ ศิริพจนากุล ได้ให้เกียรติเชิญเหลาซือและภรรยาไปร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของสมาคม