และในวันถัดมา วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 จะมีการนัดถ่ายรูปชมรมประจำปีร่วมกับเหลาซือ และซือเนี้ยว ขอให้ทุกท่านกรุณาใส่เสื่อชมรมมาในวันดังกล่าวด้วยครับ
ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 จะมีการจัดเลี้ยงวัดเกิดให้เหลาซือ ที่ร้าน Blue Spice ที่ Terminal 21 เวลา 12:00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านที่จะเข้าร่วมงานแจ้งความจำนงกับเฮียกวงด้วยครับ (089-776-2069)