ในวันที่ 5 มกราคม 2557 ได้มีการจัดงานวัดเกิดและเลี้ยงต้อนรับเหลาซือที่ Terminal 21 ร้านอาหาร Blue Spice ขอต้อนรับเหลาซือกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง