เหลาซือแจ้งว่าจะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยจะพักที่ SV City พระราม 3 
พักที่ ตึก 1 ชั้น 14 ห้อง 1410 
เบอร์โทร 089-891-2332