News

กำหนดการมาประเทศไทยของเหลาซือในปี 2555

เหลาซือแจ้งว่าจะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เที่ยวบิน MU541 คาดว่าน่าจะถึงไทยเวลา 15:50 นาฬิกาครับ

กำหนดการณ์เหลาซือที่จะมาเมืองไทยในปี 2555

เหลาซือยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถมาเมืองไทยในปี 2555 ได้หรือไม่นะครับ แต่ล่าสุดเหลาซือบอกว่าจะพยายามมาปีนี้ในเดือน 11 หรือ เดือน 12 แล้วจะอยู่ถึงประมาณต้นเดือน 2 ปีหน้าครับ แต่คาดว่าเหลาซือน่าจะมาในก่อนช่วงที่มีจัดงานสมาคมไทเก๊กครับ เพราะเห็นเหลาซือบอกว่าคิดถึงลูกศิษย์และอยากไปร่วมงานดังกล่าวกับลูกศิษย์

2012 February Video

Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site

More Articles...